Tisztelt Támogatók!

FARKASRÉT A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY (1112. Budapest Érdi út 2.)
Adószáma: 18251775-1-43 kuratóriuma kéri szépen, hogy adójuk 1%-át, amennyiben tehetik, az alapítvány részére ajánlják fel. Ezzel az összeggel is nagy mértékben tudjuk segíteni az iskola oktatásának korszerűsítését, a diákok támogatását. Felajánlásukat köszönjük szépen.

Tisztelettel a kuratórium nevében: Portkóné T. Györgyi (portkone@freemail.hu)

portkone@freemail.hu

 

Az ALAPÍTVÁNY céljai:

A Farkasréti Általános Iskola oktatási, kulturális, sport, valamint szabadidős és hobbitevékenységének a támogatása.

Fenti célok alapján az ALAPÍTVÁNY közhasznú tevékenységei a következők:

– oktatási tevékenység

– kulturális és sport tevékenység.

 

  1. a) Az ALAPÍTVÁNY a célja szerinti közhasznú tevékenységeit az alábbi jogszabályokban megfogalmazott közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, továbbá e közfeladat(ok) teljesítését a következő jogszabályhely(ek) írj(ák) elő;

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés szerint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok többek között a 7. pont szerinti kulturális szolgáltatás, illetve a 15. pontban megfogalmazott sport és ifjúsági ügyek.

Az ALAPÍTVÁNY ezzel kapcsolatos cél szerinti közhasznú tevékenysége az iskola kulturális, illetve sport tevékenységének a támogatása.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

Ehhez kapcsolódó alapítványi tevékenység az iskola oktatási feladatainak a támogatása.

 

  1. b) Gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az ALAPÍTVÁNY az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

 

  1. c) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

 

 

Az ALAPÍTVÁNY vagyona:

Az alapító a működés beindítására és a kezdeti időszakban történő fenntartására 100 000.-Ft, azaz százezer forintot biztosít támogatásként, mely összeget bankszámlán helyez el. Az ALAPÍTVÁNY nyitott, ahhoz bármely magán vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni juttatással csatlakozhat. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká.

 

A vagyonfelhasználás módja:

 

Az ALAPÍTVÁNY vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni.

Az alapító és a csatlakozó az ALAPÍTVÁNY részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.

Az ALAPÍTVÁNY vagyona terhére az ALAPÍTVÁNY céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy – az alapító okirat rendelkezése hiányában – az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként megjelöl.

A kezelő szerv (kuratórium) a teljes vagyon (kamatokkal együtt történő) felhasználásáról jogosult dönteni.
Az ALAPÍTVÁNY a hozzáfordulókat, rászorultakat egyéni kérelem alapján támogatja.

Az alapítvány számlaszáma: 10300002-20618128-00003285