Alapítványi beszámoló

Beszámoló a 2019-es év közhasznúsági tevékenységéről.

                                             Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány.

 

A Farkasrét a Gyermekekért Alapítványt 2004-ben hozta létre Stumpf Péter a Farkasréti Általános Iskola akkori igazgatója.

Adószám: 18251775-1-43

Nyilvántartási száma a Fővárosi Bíróságon: 9279.

Célja: A Farkasréti Általános Iskola tanulóinak, tanárainak oktatási, kulturális, sport,

valamint szabadidős és hobbi tevékenységének támogatása.

Az Alapítvány anyagi bevétele a személyi adó jövedelem 1%-ából, és különböző támogatásokból tevődött össze. Ezen források sorsáról minden esetben a kuratórium döntött, azok után, hogy meghallgatta a tanárok, iskolai dolgozók kéréseit, javaslatait.

Ebben az évben a kuratórium a szülőkkel egyetértésben fő feladatául az iskolaudvar rendbehozatalát, balesetmentesítését tűzte ki. Ennek a feladatnak megvalósítására a szülőktől komoly támogatást kapott az alapítvány, amit elkülönítve kezelt.

Ebben az évben is kiemelt helyet kapott mind az iskolai oktatásban, mind a támogatásban a „Művészettel nevelés” program, és a számítás technikai eszközök  fejlesztése.

A „Művészettel nevelés”program kapcsán a tanulók művésztanárok által vezetett órákon vehettek részt. Foglalkoztak selyemfestéssel, irodalmi alkotások feldolgozásával, színházi előadásokat látogattak, zenei élményekben volt részük.

A számítástechnika fejlesztése eszközök vásárlásával történt. Az alapítvány CD lejátszókat, hangszórót, nyomtatót, s egyéb apróbb tárgyakat vásárolt a korszerű oktatás fejlesztésének segítésére.

A XI. kerület Újbuda Önkormányzata eszközfejlesztésre pályázatot hirdetett, melyen részt vett az Alapítvány. Az elnyert összeget önerőből kipótolta, s így egy jó minőségű projektort tudott vásárolni.

Az iskola tanulói kétévente erdei iskolában mélyítik el a természeti ismereteiket, tanulmányozzák az élővilágot. Az Alapítvány nagymértékben segítette, támogatta a rászoruló diákokat az esélyegyenlőség elvének megfelelően, hogy senki ne maradhasson ki ebből a programból. Ugyanilyen elgondolás alapján Támogatta a táborozó diákokat is.

Az oktatás fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez hozzá tartozik a különböző tantárgyak, szakkörök, szemléltető- és segédeszközeinek használata. Ebben az évben is hozzájárult ezen eszközök megvásárlásához. Bővítette a tartós tankönyvek számát, és az irodalom tanárokkal karöltve kialakította az „Olvasó-sarkot”a könyvtárban.

Az iskola hagyományainak megfelelően ebben az évben is támogatta az Alapítvány a napközi „Csoportközi foglalkozásait”, az „Iskolakóstolót”, a versenyeket nyert tanulók díjazását, az év végi könyvjutalmazást, és az első osztályos tanulók tantermeinek díszítését.

Az iskola kulturális hagyományainak megfelelően részt vállalt támogatásával az Alapítvány a különböző hagyományőrző programokban, mint a „Balázsolás” Lucázás” „Magyar Kultúra Napja” Mikulás ünnepség, az angolosok szervezte „Halloween parti”, és a ballagás.

2019-ben az iskola vezetése a tanárokkal együtt létrehozta az „Iskola-klubot” a felsős diákok részére. A felszerelések beszerzéséhez az Alapítvány is hozzájárult.

A Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány nem rendelkezik önálló honlappal, hirdetéseit, közléseit a Farkasréti Általános Iskola honlapján teszi meg. Így támogatta az iskolai honlap telepítésének megújítását.

Támogatta az Alapítvány az ÖKO programot, a Sakk-csoportot, és az elromlott eszközeinek javítását.

Kisebb kiadást jelentett még az irodai eszközök megvásárlása, és a postai küldemények finanszírozása, megbízási díj.

2019-es évben köszönetet mondott az Alapítvány három adományozó cégnek, kik számítógépekkel és irodai bútorokkal adományozta meg a Farkasrét a Gyermekekért Alapítványon keresztül a Farkasréti Általános Iskolát.

Hídépítő-Soletanche Bahy Mélyalapozó Kft. számos irodabútort adományozott. mely asztalokat, székeket, szekrényeket, ruhafogasokat, tartalmazott.

Societa Consortile A Responsabilita Magyarországi fióktelep 10 db számítógépet és monitort adományozott.

Epam System Fejlesztő Kft 15 db PC gépet és monitort adományozott.

Köszönettel tartozik az Alapítvány minden támogatónak és adományozónak, kik 2019-ben odafigyeltek a Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány működésére, és általa a Farkasréti Általános Iskola tanáraira, tanulóira.

 

Budapest, 2020 május 15.

A beszámolót a Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi tagjai egyhangúan elfogadták, 2020. május 19-én.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.