Diákönkormányzat

Az iskolánkban működő diákönkormányzat (DÖK) munkájában 5. éve veszek részt, mint patronáló tanár. A diákönkormányzatot támogató mindenkori tanár feladata az osztályok ügyeleti beosztásának éves kiírása valamint az őszi és tavaszi papírgyűjtés megszervezése. Továbbá szervezi, irányítja a diák önkormányzati választásokat, elősegíti az iskolában a képviseleti és a közvetlen demokrácia érvényesülését. Képviseli a diákönkormányzatot a nevelőtestület, és a fenntartó előtt, ahol ezt a diákvezető nem teheti meg.

 

 

Felsős tanulóink dönthetnek diákképviseletükről, küldötteket delegálhatnak, véleményezési és javaslattételi joggal rendelkeznek az intézményi működéssel kapcsolatban.

Szeptember elején a felsős osztályok megválasztják képviselőiket a tanév folyamán rendszeresen ülésező DÖK-be. A hónap végén pedig rövid bemutatkozó kampány után, minden felsős diák leadja szavazatát, az általa legrátermettebbnek tartott DÖK elnök jelöltre. A megválasztott elnök feladatai közül az egyik legfontosabb, hogy a DÖK gyűléseken jelzett tanulói panaszokat, pozitív és negatív észrevételeket az iskola vezetése elé tárja. A tanév folyamán kétszer van iskolagyűlés. Ezeken az aktuális versenyeredmények kihirdetése mellett, a DÖK elnök által benyújtott észrevételekre az iskola igazgatója reagál. A diákönkormányzat a tanév végén, a felsős diákok szavazatai alapján megítélt Aranykréta díjjal jutalmazza a kiválasztott tanárokat.

 

A DÖK aktívan kiveszi a részét az iskolai programok szervezéséből és lebonyolításából.

A diákönkormányzat programjában a következő események támogatása szerepel:

 

  • Az október 6-i ünnepélyre az iskolai koszorú biztosítása
  • Halloween party
  • Mikulás napra a szaloncukrok megvásárlása és szétosztása
  • Valentin napi vetélkedő és programok
  • Farsang
  • Az AISEC-es diákok búcsúztatása
  • Gyermeknapi jégkrém az alsósoknak és az alapítvány támogatásával a felsősöknek is
  • Ballagás (lufik)
  • Aranykréta díj (gravírozott Parker toll)

A diákönkormányzat munkáját az iskola alapítványa rendszeresen támogatja.

 

Fehér Sándor Adrián

Diákönkormányzat

 

Németh Hedvig

DÖK Elnök