Fejlesztőpedagógusunk:

 

Székely Mónika

 

2006-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán pszichopedagógus tanár és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán terapeutaként. A tanulásban akadályozott, a tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését végzem több, mint 7 éve. Munkám során dolgoztam óvodában és általános iskolában is, többségi és eltérő tantervű tagozaton tanuló gyermekeket tanítottam és fejlesztésben részesítettem. Ez idő alatt született meg két gyermekem, Levente és Zsófia és váltam édesanyává is. Kiegészítő képzésekkel specializálódtam a beszédészlelés és beszédértés fejlesztőjévé, valamint mozgásterápiás szakemberré. Érdeklődésem szerint lettem Alapozó terapeuta és homloklebeny tréner.

 

Az első iskolai felmérés (DIFER)

 

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára (röviden DIFER) egy kötelezően előírt tesztrendszer, melyet az első évfolyamos tanulókkal végzünk a tanév kezdetén. Az eredményes iskolakezdés szempontjából fontos készségek érettségét tudjuk ezzel a mérési rendszerrel feltérképezni:

  • írásmozgás-koordináció (az írástanítás előfeltétele)
  • beszédhanghallás (az eredményes olvasástanítást, és a helyesírást segíti elő)
  • relációs szókincs (a szóbeli kommunikációhoz szükséges)
  • elemi számolás (a matematika tanulásának alapja)
  • tapasztalati következtetés, és tapasztalati összefüggés-megértés (mindkettő az értelmi fejlődés feltétele)
  • szocialitás (az iskolai léthez, a beilleszkedéshez szükséges készség)

Ez a vizsgálat elsősorban a pedagógus munkáját segíti, de az érdeklődő szülők is betekintést kapnak gyermekük munkájába. A vizsgálattal korán felmérhetővé válik, hogy kik azok a tanulók, akiknél az alapkészségek fejlődését jobban elő kell segíteni. A pedagógus ennek figyelembe vételével úgy tudja alakítani pedagógiai tevékenységét, hogy az érintett tanuló fejlődése a legoptimálisabb legyen.

Nem alkalmas a tanulási korlátok szűrésére a DIFER rendszer, mert nem vizsgál minden részterületet. Fontos tudnunk, hogy a vizsgálatnak nem célja, hogy a tanulók fejlettségét minősítse, rájuk nézve semmilyen negatív következménye nincs.

A vizsgálatot egyénenként, egy csendes, elkülönített helyen, a fejlesztő szobában végzem el a gyerekkel. Iskolánkban a DIFER mérést az ún. RÖVID DIFER-rel végezzük, ami a teljes rendszer rövid változata. Erre abban az esetben van lehetőség, amikor a fent említett elemi alapkészségek általános fejlettségéről akarunk képet kapni. A RÖVID DIFER kb. 20-25 percet vesz igénybe egy-egy tanulónál.