Feladatbank

 

Kiemelten fontos az önálló tanulás képességének kialakítása az általános iskola felső tagozatában a későbbi tanulmányi sikerek elérése érdekében. Figyelmet kell fordítanunk a humán és természettudományos műveltség megalapozására is, a matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyak minél alaposabb elsajátításával. Ezek nem új keletű igazságok, csak a felgyorsult mindennapok, a tanulókat érő nagy mennyiségű információ, a nehéz, embert próbáló vizsgahelyzetek, magas elvárások, és az azokra való „roham készülés” megnehezíti a diákok mindennapjait. Szeretnénk segíteni nekik ebben a helyzetben.

Erre szolgál az idén szeptembertől elindított kísérlet, az önálló tanulásra nevelés, és a matematikából és magyar nyelv és irodalom tantárgyból elkészült gyakorló feladat füzet. Első lépésként elkészítettük a szaktanárok segítségével a két tantárgy egymásra épülő ismeretanyagának, és alapkövetelményeinek táblázatát. Segítséget jelentett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által közreadott tanulmányi standardok gyűjteménye, mely szintenként tartalmazza a követelményeket. Iskolánk magyar és matematika tanárai augusztusban és szeptemberben elkészítettek egy évfolyamonkénti gyakorló feladatsort, ami az egymásra épülő, folyamatosan bővülő követelményeket foglalja magában. Ez az ötödik évfolyam kivételével 90 oldal terjedelmű. Megbeszélésünk szerint a gyakorló feladatbank egy évfolyammal alacsonyabb követelményeket tartalmaz. (7. évfolyamon az ötödik, hatodik, 8. évfolyamon az ötödik, hatodik, hetedik évfolyam követelményeit magyarból és matematikából). Ennek az a célja, hogy valóban ismétlés és gyakorlás legyen, ne kelljen igazodni az adott évfolyam eltérő ritmusú új anyag feldolgozásához.

Az önálló tanulás azért fontos, mert ezeket a feladatokat nem az adott szakórán, hanem az iskolában töltött „kihasználatlan” időben végeznék el a tanulók, majd egyéni szorgalom alapján, hétvégén otthon is, de a feladatbanknak hét közben az iskolában kell lennie.  A kísérlet másik része, hogy az így begyakorolt, átismételt ismeretanyagból egy évben kétszer, előre meghatározott időpontban és témakörben számot adjanak a tanulók az adott szakórán tudásukról. Így az év végi jegy árnyaltabban mutatná a tantárgyi tudást, és a folyamatos gyakorlásnak eredményét is tapasztalnák a gyerekek. A feladatok megoldásban való esetleges nehézség esetén a tanulók bármikor fordulhatnak a délutáni korrepetálásokat tartó szaktanárokhoz.

Amennyiben sikeres lesz a feladatbank, felmenő rendszerben tapasztalni fogjuk ennek jótékony hatását az alapok biztos elsajátítása, és sikeres nyolcadikos felvételi vizsga területén. Terveink szerint elkészítjük a gyakorló feladatokat online rendszerben, hogy a feladatsor végén diákjaink a javított változatot is lássák.