TUDNIVALÓK

A könyvtár 116 m2 alapterületű, az olvasóterem 36 ülőhelyes. Technikai felszereltségünk: egy számítógépen dolgoznak a könyvtárosok, kettő áll a tanulóink rendelkezésére, (mindhárom gép rendelkezik Internet kapcsolattal). A könyvtár feladata, hogy diákjai, tanárai és dolgozói számára hozzáférést biztosítson az információhoz és a dokumentumokhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez. Segítse őket a tanítás-tanulás folyamatában, ebben és a szabadidő kultúrált eltöltésében támogassa a felhasználókat. Ennek megvalósításában a kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ, FSZK gyermekkönyvtárai és az iskolai könyvtárak hálózata is segíti.

A könyvtár állománya

7000 könyv, és 450 elektronikus dokumentum. Minden állományunkban gyűjtjük a műveltségi területek alapdokumentumait, figyelembe véve iskolánk tanulóinak életkorát és az iskola tanulmányi szintjeit. Kiemelt figyelmet fordítunk a tartós tankönyvek, a kötelező irodalmi művek és az ajánlott olvasmányok beszerzésére, kölcsönzésére. Mindezek segítségével támogatja:

 • a tanítás-tanulás folyamatát
 • a korszerű pedagógiai önképzést
 • az intézmény oktatási és nevelési céljait
 • a szabadidő hasznos eltöltését
 • a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését
 • Új könyvek 2011

  Új könyveink diákoknak:

 • Berg Judit Rumini Datolyaparton
 • Berg Judit Doktor Maszat
 • Berg Judit :Maszat épít
 • Berg Judit: Maszat alszik
 • Végh György :A kéményseprő hóember
 • Finy Petra: Lámpalány meséi
 • Jeli Viktória - Tasnádi István: Rozi az égen
 • Dávid Ádám : A virág utcai focibajnokság
 • Kiss Ottó: Emese almája
 • Clements, Andrew : Frindli avagy a nagy ötlet
 • Masannek, Joachim: Leó a cselkirály (Vad Focibanda sorozat)
 • Kinney, Jeff: Egy ropi naplója
 • Masannek, Joachim: Félix, a tornádó (Vad Focibanda sorozat)
 • Fehér Klára: A földrengések szigete
 • Stevenson, Robert Louis: A Kincses-sziget
 • Schmidt, Annie M. G.: Szutyoksári
 • Guinness World Records 2012
 • Simon, Francesca: Rosszcsont Peti becsapja a fogtündért
 • Simon, Francesca: Rosszcsont Peti alsónadrágja
 • Simon, Francesca Rosszcsont Peti és az angol királynő
 • Geronimo Stilton: A kalózmacskák hajója
 • Geronimo Stilton: A szerelem, akár a sajt...
 • Geronimo Stilton: Csonkamancsú Miau kastélya
 • Geronimo Stilton: Mentsük meg a fehér bálnát!
 • Mertiny, Andrea: A természet felfedezése és védelme (Mi micsoda)
 • Steghaus-Kovac, Sabine: Hazai és egzotikus lepkék (Mi micsoda)

  Felnőtteknek:

 • Horváth Tihamér: Játékgyűjtemény
 • Kompetenciafejlesztő játékok az 1-4. évfolyam számára
 • Óravázlatok, tanítási tervezetek a második osztály számára
 • Óravázlatok és tanítási tervezetek a 4. évfolyamon tanító nevelők számár
 • A könyvek megoszlása

  - szépirodalmi 41,5 % - ismeretterjesztő 58,5 % ebből: 34% tankönyv, munkafüzet, 5% kézikönyvtári könyv A könyvtár állománya 95 %-ban feltárt a Szikla adatbázis-kezelő programmal. (lásd: katalógus menűpont!) Rendszeresen járatunk folyóiratokat a pedagógusaink,és diákjaink részére. A könyvtár gyakori helyszíne tanítási óráknak, könyvtárismereti foglalkozásoknak, versenyeknek, előadásoknak, ünnepségeknek stb. Adottságaival, hangulatával, ez a könyvtár azonban több, mint dokumentumok gyűjtőhelye, a z iskola egyik központja. Diákjainkkal minden évben indulunk a Bod Péter könyvtárhasználati versenyen, ahol szép eredményeket érünk el. Mindezek miatt iskolánk már elképzelhetetlen lenne a könyvtár nélkül.

  A könyvtár házirendje

  A könyvtárat csak az iskola dolgozói és tanulói használhatják. A használat ingyenes. A kölcsönzési idő 2 hét, kérésre kétszer lehet hosszabbítani. A tartós tankönyvek 1 tanévre kölcsönözhetők. Maximum 2 könyvet és 2 újságot lehet egyszerre kikölcsönözni. Kézikönyvtári könyv csak a könyvtáros engedélyével vihető el és csak 1 napra. A tanulók a regisztráció után csak nyomtatott dokumentumot (könyvet, folyóiratot) kölcsönözhetnek. Az iskolát véglegesen elhagyók kötelesek könyvtári tartozásukat kiegyenlíteni. A könyvtár nyitva tartása: hétköznap 10.00 – 15.30 óráig lehet kölcsönözni. A számítógépen csak az iskola saját dokumentumait lehet használni. A számítógép használati ideje 20 perc személyenként. Az Internetet csak felső tagozatosaink használhatják. A dokumentum kikölcsönzése után az aláíró teljes felelősséggel tartozik annak épségéért és a könyvtárba való visszakerüléséért. A könyveket, kikölcsönzött dokumentumokat a nyári szünet kezdetéig vissza kell hozni a könyvtárba! A könyvtári dokumentumok elvesztése, vagy megrongálódása esetén meg kell téríteni azt. Az elvesztett, vagy megrongálódott dokumentumok helyett másikat kell beszerezni. Ha a dokumentum kereskedelmi forgalomban nem kapható, (még más kiadásban sem) akkor ki kell fizetni azt. Ez: 0-2 éves könyv esetén: az eredeti ár 3-5 éves könyv esetén: az eredeti ár kétszerese 6-10 éves könyv esetén: az eredeti ár háromszorosa 10 év feletti könyv esetén: az eredeti ár ötszöröse

  Hasznos Linkek

   

  http://www.szikla.net/hun/sziklakereso.php

  dokumentumkeresés a SZIKLA (Szinkronizált Központi Lelőhely Adatbázis) honlapján

   

  http://www.neumann-haz.hu/hu/bemutatkozas/mivel-foglalkozik-n

  Nemzeti Audiovizuális Archívum, Nemzeti Digitális Adattár, VideoActive

   

  http://kozlony.magyarorszag.hu/

  keresés a hatályos jogszabályok között

   

  http://opac.opkm.hu/index.php?fn=index.txt

  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum katalógusa

   

  http://www.ki.oszk.hu/gyerekirodalom/

  Gyerekirodalmi adatbázis

   

  http://www.kontextus.hu/kia/kia.php

  KIA: Kortárs Irodalmi Adattár

   

  http://www.mtv.hu/videotar/

  A Magyar televízió videótára

   

  http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/links_page/links.php?cat.6

  Könyvtári Intézet: Hazai digitális könyvtárak és gyűjtemények

   

  http://epa.oszk.hu/

  Elektronikus Periodika Archívum, az eddig elektronikus formában megjelent folyóiratok cikkeinek adatbázisa

   

  http://mek.oszk.hu/

  Magyar Elektronikus Könyvtár, minden, ami a magyar irodalomból digitális formában létezik

   

  http://www.mek.iif.hu/

  A Magyar Elektronikus Könyvtár 1996 és 2002 közötti, már lezárt szolgáltatása sok hasznos dokumentum található benne

   

  http://www.fszek.hu/

  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapja, innen a tagkönyvtárak is meglátogathatók

   

  http://saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb

  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi katalógusa

   

  http://www.mol.gov.hu/index.php?akt_menu=596#top

  Magyar Országos Levéltár

   

  http://rec.iti.mta.hu:8080/monguz/index.jsp

  MTA Irodalomtudományi Intézet  Könyvtárának katalógusa

   

  http://www.wga.hu/index1.html

  Web Művészeti Galéria az európai festészet és szobrászat 12-19. század közepe időszakában keletkezett műveinek virtuális múzeuma

   

  http://muzeum.lap.hu/

  Múzeumok, események

   

  http://www.kepkonyvtar.hu/

  Digitális fotógyűjtemény (az „anyagtudományok, és kohászattól” a világtörténelemig) a nagy hazai könyvtárak, és múzeumok gyűjteményeiből

  http://nyugat.oszk.hu/

  Irodalomtörténeti honlap, a 100 éves Nyugat folyóiratról, az alkotóktól a kéziratokig, a fotóktól a hangos versekig minden…

   

  http://www.kepido.oszk.hu/

  Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a mindennapok és ünnepek eseményeit követhetjük nyomon a kezdetektől a második évezred végéig.

   

  http://keptar.oszk.hu/

  A cél megnézhetővé tenni a Nemzeti Könyvtárban keletkező hatalmas digitális képanyagnak azt a részét, amely szerzői jogilag már nem védett A Képarchívumban állóképek, animációk és mozgóképek egyaránt helyet kaphatnak.