MŰVÉSZETTEL NEVELÉS

A Művészettel nevelés programról

A Szilvásgombóc Galéria 2010 áprilisában jött létre a Farkasréti Általános Iskola ebédlőjében. Eredeti tervünk az volt a galéria létrehozásával, hogy egyrészt az iskolánkba járó diákok, másrészt a kerületben élő és alkotó művészek megmutatkozási felületet kaphassanak. A 2010/11-es tanévben elindítottunk egy “Művészettel nevelés” névre keresztelt programot a galéria aktuális kiállítási anyagához kapcsolódóan, melynek lényege az volt, hogy a gyerekek ne csak vizuális élményben részesülhessenek nap mint nap, hanem rendhagyó tanórákon is részt vehessenek irodalom, nyelvtan, ének-zene valamint rajz és ábrázolás tárgyakból.

Az első kísérleti év tapasztalatai alapján az iskola vezetősége a pedagógusokkal együtt úgy döntött, hogy - immár a XI. kerületi Önkormányzat segítségével és támogatásával - a 2011/12-es tanévtől kezdődően az iskola valamennyi diákja számára évente legalább 2 x 45 perc művészeti órát biztosít. Ezeken az órákon természetesen egy-egy osztály valamennyi tanulója részt vesz.

A délelőtti művészeti órákat meghívott művészek, művésztanárok és a Művészettel nevelés program vezetője, Várnai Zsuzsanna művészetterapeuta tartják. Az órákon tehetségazonosítás, tehetségszűrés is folyik. A művészet bármely területén kiemelkedően tehetségesnek bizonyult gyermekek számára a jövőben kiscsoportos délutáni tehetséggondozó tanfolyamokat szeretnénk indítani, a későbbiekben pedig remélhetőleg lehetőségünk lesz arra is, hogy mentorprogram keretében egy-egy diákot saját mentora - külsős művészek, művésztanárok személyében - kísérjen, segítsen akár a szakirányú továbbtanulásig. A művészeti programon belül a diákok olykor külső helyszíneket is felkeresnek. Tartunk órákat múzeumokban, színházi nevelési központokban, az Orbis Pictus Szellemi Kreatív Alkotóműhelyben, de akár az Operaházban vagy a Művészetek Palotájában is. Néhányan az elmúlt évek oktatói közül: Medveczky Ádám karmester, a Misztrál együttes, Berg Judit, Nyulász Péter, Lackfi János, Máté Angi, Finy Petra, Erdős István írók és költők, Rofusz Kinga, Gévai Csilla, Szalma Edit, Kállai Nagy Krisztina grafikusok, illusztrátorok, Szabó-Nyulász Melinda animátor, Farner Judit selyemfestő-művész, Kalas Zsuzsa, Péterfy Ábel, Szeivolt Kati és Soltész Éva festőművészek, Buczkó György üvegszobrász.

A művészeti órák során elsajátított ismeretek, az itt kibontakoztatott képességek - bár nem kézzelfogható, mérhető és látványos formában - segítenek abban, hogy a gyermekek egészséges önbizalomra tegyenek szert, merjék használni kreativitásukat, elfogadják önmagukat és társaikat, vagyis fontos szerepet töltenek be a személyiségfejlesztésben. A kreatív gondolkodás tetten érhető nemcsak a rajz és vizuális kultúra, hanem bármely más tantárgy esetében is. A művészeti nevelés során végzett elemzések, alkotási gyakorlatok gazdagítják a diákok megismerő, befogadó és alkotó képességét, valamint magas szintű értelmi és érzelmi intelligencia kialakulására nyújtanak lehetőséget.

Az elmúlt tanévek bebizonyították, hogy a gyerekek szívesen vesznek részt a programban, elkészült munkáikra pedig joggal lehetnek - lehetünk - büszkék!

Álljon itt néhány az elmúlt évek sikereiből:

A Goethe Intézet által 2013-ban meghirdetett Grimm meseillusztrációs pályázaton harmadikos fiúcsapatunk országos első helyezett lett, további két csapatunk pedig bejutott az első tíz közé - ami gyönyörű teljesítmény, hiszen 2600 pályamű érkezett a zsűrihez -, így iskolánk lett a verseny legsikeresebb résztvevője.

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény budapesti versillusztrációs pályázatán már két alkalommal is részt vettek diákjaink, elsőként egy különdíjat, második alkalommal pedig a budapesti harmadik helyet szerezték meg.

Töretlenül népszerűek a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ rendhagyó, interaktív drámafoglalkozásai diákjaink körében. A Marczibányi Téri Művelődési Központtal kötött együttműködési szerződés értelmében lehetőség nyílik arra, hogy ne csak a hatodik évfolyamosok kötelező drámafoglalkozásait, hanem egyéb alsós és felsős osztályok rendhagyó irodalomóráit is a Kerekasztal színészeivel együtt tarthassuk. A Művelődési Központ évente több alkalommal biztosít számunkra ingyenes TIE (Theatre in Education) előadásokat is.

Az elmúlt két tanév során több kisfilm is készült a Művészettel nevelés keretén belül. 2013-ban a Weöres Sándor emlékév kapcsán a 7.c osztály készített animációs filmet firkarajzokból a költő Tündérkert című verséhez (a YouTube-on megtekinthető). 2014-ben az I. világháborús emlékév egyik projektje volt a 2.d osztály 20 órás képzőművészeti programsorozata a papír bakancsokról. A foglalkozásokat az iskolában, az Orbis Pictusban és külsős helyszínen tartottuk. A Szeivolt Katalin festőművész által vezetett programról kisfilm készült Paper boots címmel. A 2014/15-ös tanévben a 3.a osztály Szabó-Nyulász Melinda animátor vezetésével zoetrope-ot készített és nyomon követhette, miként mozdult meg az állókép (a film megtekinthető a youtube-on: Mozgóképkészítés a Farkasréti Általános Iskolában). Készült “öko-kisfilm” a pörgetős játékról az 5.b osztállyal és egy ballagási ajándékként átadott film a 8.a pacamadaraiból.

2015 májusában a 8.b osztály izgalmas kísérletben vett részt az Orbis Pictusban: a fekete doboz-elmélet felhasználásával installációkat készítettek a műhely mindhárom helyiségét birtokba véve. Az elmúlt évek során több alsós osztály is dolgozhatott az Orbisban kortárs irodalmi művek képzőművészeti feldolgozása kapcsán.

A Szilvásgombóc Galériában továbbra is kortárs művészek és diákjaink munkái láthatók. Próbálunk a gyerekek számára érdekes, izgalmas anyagot összeállítani, melyek gyakran kapcsolódnak kortárs gyermekkönyvekhez (pl.: Szegedi Katalin - Boldizsár Ildikó: Királylány születik című kiállítása, Rofusz Kinga - Máté Angi: Emlékfoltozók kiállítása, Satoe Tone: Pippó utazása című mesekönyve illusztrációinak bemutatása, mely könyv 2013-ban elnyerte a Bolognai Gyermekkönyvvásár Nemzetközi Illusztrációs Díját), így a diákok a könyv írójával és illusztrátorával egyaránt találkozhatnak a művészeti órákon.

A 2012/13-as tanévtől egyéni, kiscsoportos és egész osztállyal dolgozó művészetterápiás órákat is tartunk a pedagógusok illetve a szülők kérése, javaslata alapján. Az egyéni illetve kiscsoportos foglalkozások során a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy a terapeuta által felkínált - elsősorban képzőművészeti - eszközök segítségével akár szavak nélkül, bátran kifejezhessék érzéseiket, jeleníthessék meg problémáikat. Itt nem számít a rajzkészség, az “ügyes kéz”, hiszen nem az alkotás végeredménye, hanem maga az alkotói folyamat áll a középpontban. Művészetterapeuta kollégánk folyamatosan konzultál a gyermekek szüleivel, pedagógusaival, osztályfőnökével és adott esetben a Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusaival is, hogy minden egyedi problémára, nehézségre közös erővel a legjobb megoldást, a legmegfelelőbb segítséget kínálhassuk.

Köszönjük szépen a szülők és a Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány segítségét, mely nélkül nem folyhatna művészettel nevelés iskolánkban.