Szülői Szervezet

 

Az iskolában a hatályos jogszabályoknak megfelelően Szülői Szervezet (SZÜSZE, SZMK) működik. A szülői szervezet autonóm szervezet, tagjait a szülők választják és beszámolással az iskola Szülői Közösségének tartozik.

 

A szülői szervezet neve:  Farkasréti Általános Iskola Szülői Szervezet (Farkasréti SZÜSZE)

Székhelye:   1112 Budapest Érdi út 2.

 

Az iskolai szintű Szülői Szervezet joga, hogy a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében részt vegyen.

Az iskolai szintű Szülői Szervezet fő célja az iskolába járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlásának érdekében, így különösen:

  1. a)            a nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása,
  2. b)           az iskola és a szülők, valamint a szülők egymás közötti aktív együttműködésének elősegítése,
  3. c)            a szülői érdekérvényesítés elősegítése, konkrét problémák, észrevételek megfogalmazása az Intézményi Tanácsba delegált szülő útján is,
  4. d)           a SZÜSZE delegált tagja a gyermekek, tanulók egy csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az iskola vezetőjétől, e kérdés tárgyalása érdekében tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten,
  5. e)           az iskolai ellátás minőségének javításában való közreműködés,
  6. f)            segíteni a gyermekeik érdekében eljáró szülőket, hogy szülői jogaikat és gyermekeik jogait megismerhessék, megfogalmazhassák és élni tudjanak vele.

 

Ha szívesen segítenél, tennél, részt vennél, akkor lépj kapcsolatba a vezetőséggel.

 

Kapcsolatszulokafarkasretiert@gmail.com