USZODÁNKRÓL RÖVIDEN

A Farkasréti tanuszoda immár 14 éve működik és látja el feladatát- az iskolai úszásoktatást. Kerületünkben a mi tanuszodánkon kívül a Kondorosi uszodában a mélyvizes úszásoktatás során az első osztályosoktól az alsó tagozatos diákokig elsajátítják a vízhez szoktatástól a különböző úszásnemekig ezt a gyönyörű sportágat.

Az iskola tanmedencéje 18x8 méteres és ideális mélységével 96cm,az egészen fiatal korosztály középsős óvodások már előkészítő tanfolyamon megtanulhatják a siklást és a helyes levegővételt . A víz hőmérséklete 31 C,ebben a közegben öröm tanulni, különböző játékos gyakorlatok során vízbiztonságot szereznek a tanulók és a négy úszásnemet fokozatosan tanulják meg. A kerületből több külsős iskolásoknak is itt tartom az úszásórákat, valamint három óvoda is a mi segítségünkkel tanulhat meg úszni. Ez egy tanévben 800 és 900 gyerek közötti létszámot jelent.

Az uszodában hárman dolgoznak, Juhász György testnevelő, úszóedző, Bukovszky Gyöngyi és Szőcs Róbert úszómesterek. Juhász György és az iskola testnevelő tanárai tanítják a testnevelés órák alatt az úszás tantárgyat.

Azok a gyerekek, akik kissé bátortalanok és félnek a víztől lehetőségük van délutáni különórák alatt úszás tudásukat fejleszteni. Ezeket a foglalkozásokat, Bukovszky Gyöngyi, Juhász György és Szőcs Róbert tartja, amennyiben a szülőknek igényük van a foglalkozás iránt, náluk kell jelentkezniük.

Fontos a leendő elsősöket még óvodás korban hozzászoktatni ahhoz a fegyelemhez, ami itt az uszodában sajnos elengedhetetlen, sokkal könnyebb a sérülés és balesetveszély. Ezért tűnik első pillanatban szigorú közegnek az uszoda, pedig a szabályok betartásával nagyon sok örömet okoz az úszástudás megszerzése.

Iskolánk úszócsapata minden évben indul a kerületi és fővárosi úszóversenyen, rengeteg érmet és oklevelet gyűjtöttünk be. A csapat felkészítésében is nagyon sokat köszönhetünk nekik.

Esti időben a tanítási idő után a környék lakosainak adunk lehetőséget úszásra, bár a medence mérete nem éppen versenyúszásra van megépítve.

Írta: Juhász György

  • Budapest, 2013.02.27